Zapraszamy do udziału w XXIX edycji konkursu na medal i małą formę rzeźbiarską. Tegoroczna edycja nosi tytuł Odra — Królowa Dolnośląskich Rzek. Celem konkursu jest m.in. celebracja Dni Odry 2019, zaakcentowanie historycznej roli Odry jako źródła rozwoju cywilizacyjnego Dolnego Śląska, oraz jej współczesnego znaczenia, wyczulenie na piękno odrzańskiej przyrody i krajobrazu, oraz podkreślenie konieczności ich ochrony, zwrócenie uwagi na zagrożenia, jakie niesie współczesna gospodarka wobec Odry (np. zanieczyszczenia), a także zagrożenia ze strony rzeki wobec ludzi (np. powodzie).
Zachęcamy do udziału w konkursie - "W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu… ”