14 czerwca 2019

Dzień Pustej Klasy
Zabawa z okazji Dnia Dziecka na terenie DPS