3 czerwca 2019

Dziecięce Marzenia - losowanie
Zajęcia w "Źródełku" 14.00 - 20.00
Zbiórka okularów korekcyjnych dla dzieci z Nairobi