wtorek godz. 18.00

Zajęcia teatralne stwarzają doskonałe warunki do osobistego rozwoju, pracy z głosem i ciałem, twórczego współdziałania w grupie. W trakcie zajęć nie tylko pracujemy nad warsztatem aktorskim, uczymy się także pozawerbalnego wyrażania emocji, poznajemy różne techniki teatralne. Przygotowujemy okazjonalne przedstawiania. W historii kółka teatralnego przygotowaliśmy spektakle: „Mały Książę”, „Źródło miłości”, „ Jan Paweł II, „Krzyż”, „Ziarenko”, „Droga krzyżowa”, itd.