Grupa dzieci na tle flag siedzi i śpiewa pieśni patriotyczne