Zapraszamy do konkursu związanego z okazji 100. Rocznicy Urodzin Stanisława Lema. Celem konkursu jest: 1) Promowanie dzieł polskiego futurysty Stanisława Lema w 100 Rocznicę Urodzin; 2) Kształtowanie zamiłowania do nowoczesnej literatury, jaką jest fantastyka naukowa; 3) Rozwijanie podstawowych umiejętności korzystania z bogactwa literatury; 4) Inicjowanie lokalnych działań połączonych z integracją społeczności lokalnej;
czytaj więcej
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zaprasza dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym. Jedna osoba może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę. Zgłoszenia na konkurs dokonuje nauczyciel, można na konkurs zgłosić pojedynczą pracę lub kilka prac z jednej placówki.
czytaj więcej
Konkurs ma na celu pokazanie oczami dziecka najpiękniejszych skojarzeń, doświadczeń ciepła i pokoju, jakie budzą się na słowo rodzina. To powierzone dzieciom zadanie jest zaproszeniem do refleksji nad wartością rodziny, a także podkreśleniem znaczenia rodziny w kształtowaniu osobowości każdego człowieka, zwłaszcza tego najmniejszego.
czytaj więcej
REGULAMIN RODZINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO: „PROJEKT STROJU KARNAWAŁOWEGO” ORGANIZATOR: Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży „Źródełko”; CEL KONKURSU: 1) Rozwijanie i kształtowanie umiejętności plastycznych; 2) Zachęcanie do twórczości plastycznej; 3) Zacieśnianie więzi rodzinnych; 4) Obchody karnawału 2021;
czytaj więcej
Serdecznie zapraszamy dzieci oraz młodzież w wieku 7 - 15 lat z województwa dolnośląskiego do wzięcia udziału w konkursie plastycznym "EUropa moich marzeń". Masz pomysł na kierunek, którym powinna podążać Unia Europejska? Pokaż nam EUropę swoich marzeń w formie plastycznej! Zadaniem konkursowym jest przygotowanie pracy plastycznej w dowolnej formie (m.in. rysunek, malunek, rzeźba, kolaż, drzeworyt, linoryt), która będzie przestawiała wizję Europy marzeń oraz pokazywała kierunek, którym ma podążać Unia Europejska, aby ją osiągnąć.
czytaj więcej
Konkurs Pomóż ocalić życie bezbronnemu zachęca młodzież do refleksji nad wartością życia i godnością człowieka. Rodzicom i wychowawcom daje konkretną informację o tym, co młode pokolenie myśli na tematy pro-life i jakich argumentów używa w swoich dyskusjach.
czytaj więcej
Celem naszego konkursu jest ukazanie piękna naszego osiedla skąpanego w jesiennych barwach! Gorąco zachęcamy, do spacerów, obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie oraz aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu i (przy okazji) robienia zdjęć oraz (po powrocie do domu lub w plenerze) tworzenia prac plastycznych (rysunków/obrazów/grafiki), przedstawiających ciekawe zakątki Leśnicy w jesiennej kolorystyce.
czytaj więcej
Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza młodych, kreatywnych ludzi z całej Polski do udziału w konkursie, w którym pokażą te mniej i bardziej znane - a może jeszcze nieodkryte – polskie innowacyjne rozwiązania, odkrycia naukowe, najciekawsze fakty z naszej historii, malarstwa
czytaj więcej
W imieniu Wrocławskiego Oddziału IPN serdecznie zapraszamy do udziału w II edycji NAGRODY HONOROWEJ "ŚWIADEK HISTORII" Jeśli znacz Osoby lub Instytucje, które w sposób szczególny dbają o historię Polski to weź udział w tej edycji!
Serdecznie zapraszamy do udziału w KONKURSIE PLASTYCZNYM zorganizowanym z okazji MIĘDZYNARODOWEGO DNIA RODZINY! Święto Rodziny obchodzone jest zawsze 15 maja a ustanowione zostało przez ONZ w roku 1993!
czytaj więcej
Zapraszamy do udziału w XXIX edycji konkursu na medal i małą formę rzeźbiarską. Tegoroczna edycja nosi tytuł Odra — Królowa Dolnośląskich Rzek. Celem konkursu jest m.in. celebracja Dni Odry 2019, zaakcentowanie historycznej roli Odry jako źródła rozwoju cywilizacyjnego Dolnego Śląska, oraz jej współczesnego znaczenia, wyczulenie na piękno odrzańskiej przyrody i krajobrazu, oraz podkreślenie konieczności ich ochrony, zwrócenie uwagi na zagrożenia, jakie niesie współczesna gospodarka wobec Odry (np. zanieczyszczenia), a także zagrożenia ze strony rzeki wobec ludzi (np. powodzie).
Hasło tegorocznej edycji konkursu brzmi "Świat tysiąca barw”. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu ilustracji tego hasła będącej dowolną, plastyczną interpretacją obrazu świata realnego bądź wymyślonego, świata akceptowanego bądź odrzucanego, małej-wielkiej przestrzeni. Zapraszamy do udziału dzieci i młodzież, wychowanków różnych typów placówek m.in. domów kultury, szkół, pracowni plastycznych, placówek specjalnych etc.
Zapraszamy do udziału w kolejnym konkursie literackim i plastycznym. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi dzieci na istnienie wyjazdów misyjnych, zapoznanie ich z tą tematyką oraz wzbudzenie wrażliwości na drugiego człowieka i jego problemy. Konkurs jest częścią projektu edukacji globalnej, który dotychczas Organizator realizował głównie w formie prelekcji w szkołach na wszystkich szczeblach nauczania. Misją Organizatora jest uświadamianie młodego pokolenia na sytuację panującą w krajach słabo rozwiniętych, zwrócenie uwagi na potrzeby drugiego człowieka oraz inspirowanie do działania, by odpowiedzieć tym potrzebom. Organizator pragnie również walczyć z krzywdzącymi stereotypami dotyczącymi krajów rozwijających się.
V Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla wychowanków świetlic szkolnych "Moje ulubione zwierzę” Zapraszamy dzieci klas 1-3 Szkół Podstawowych uczęszczających do świetlic szkolnych. Zadaniem uczestników jest wykonanie prac plastycznych pod hasłem "Moje ulubione zwierzę”. Głównym założeniem konkursu jest poszerzanie wiedzy wśród najmłodszych na temat potrzeb zwierząt i obowiązków człowieka wobec nich.