Celem naszego konkursu jest ukazanie piękna naszego osiedla skąpanego w jesiennych barwach! Gorąco zachęcamy, do spacerów, obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie oraz aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu i (przy okazji) robienia zdjęć oraz (po powrocie do domu lub w plenerze) tworzenia prac plastycznych (rysunków/obrazów/grafiki), przedstawiających ciekawe zakątki Leśnicy w jesiennej kolorystyce.
czytaj więcej
Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza młodych, kreatywnych ludzi z całej Polski do udziału w konkursie, w którym pokażą te mniej i bardziej znane - a może jeszcze nieodkryte – polskie innowacyjne rozwiązania, odkrycia naukowe, najciekawsze fakty z naszej historii, malarstwa
czytaj więcej
W imieniu Wrocławskiego Oddziału IPN serdecznie zapraszamy do udziału w II edycji NAGRODY HONOROWEJ "ŚWIADEK HISTORII" Jeśli znacz Osoby lub Instytucje, które w sposób szczególny dbają o historię Polski to weź udział w tej edycji!
Serdecznie zapraszamy do udziału w KONKURSIE PLASTYCZNYM zorganizowanym z okazji MIĘDZYNARODOWEGO DNIA RODZINY! Święto Rodziny obchodzone jest zawsze 15 maja a ustanowione zostało przez ONZ w roku 1993!
czytaj więcej
Zapraszamy do udziału w XXIX edycji konkursu na medal i małą formę rzeźbiarską. Tegoroczna edycja nosi tytuł Odra — Królowa Dolnośląskich Rzek. Celem konkursu jest m.in. celebracja Dni Odry 2019, zaakcentowanie historycznej roli Odry jako źródła rozwoju cywilizacyjnego Dolnego Śląska, oraz jej współczesnego znaczenia, wyczulenie na piękno odrzańskiej przyrody i krajobrazu, oraz podkreślenie konieczności ich ochrony, zwrócenie uwagi na zagrożenia, jakie niesie współczesna gospodarka wobec Odry (np. zanieczyszczenia), a także zagrożenia ze strony rzeki wobec ludzi (np. powodzie).
Hasło tegorocznej edycji konkursu brzmi "Świat tysiąca barw”. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu ilustracji tego hasła będącej dowolną, plastyczną interpretacją obrazu świata realnego bądź wymyślonego, świata akceptowanego bądź odrzucanego, małej-wielkiej przestrzeni. Zapraszamy do udziału dzieci i młodzież, wychowanków różnych typów placówek m.in. domów kultury, szkół, pracowni plastycznych, placówek specjalnych etc.
Zapraszamy do udziału w kolejnym konkursie literackim i plastycznym. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi dzieci na istnienie wyjazdów misyjnych, zapoznanie ich z tą tematyką oraz wzbudzenie wrażliwości na drugiego człowieka i jego problemy. Konkurs jest częścią projektu edukacji globalnej, który dotychczas Organizator realizował głównie w formie prelekcji w szkołach na wszystkich szczeblach nauczania. Misją Organizatora jest uświadamianie młodego pokolenia na sytuację panującą w krajach słabo rozwiniętych, zwrócenie uwagi na potrzeby drugiego człowieka oraz inspirowanie do działania, by odpowiedzieć tym potrzebom. Organizator pragnie również walczyć z krzywdzącymi stereotypami dotyczącymi krajów rozwijających się.
V Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla wychowanków świetlic szkolnych "Moje ulubione zwierzę” Zapraszamy dzieci klas 1-3 Szkół Podstawowych uczęszczających do świetlic szkolnych. Zadaniem uczestników jest wykonanie prac plastycznych pod hasłem "Moje ulubione zwierzę”. Głównym założeniem konkursu jest poszerzanie wiedzy wśród najmłodszych na temat potrzeb zwierząt i obowiązków człowieka wobec nich.
Trzecia edycja konkursu, organizowana pod hasłem „Przywróćmy tradycyjne sady”, poświęcona jest tematyce ratowania starych odmian drzew owocowych, a tym samym zwiększania różnorodności biologicznej polskiej przyrody. „Świat oczami młodych” to jedyna okazja dla młodzieży do samodzielnego zaprojektowania znaczków! Trzy najlepsze prace oraz nazwiska laureatów znajdą się na znaczkach pocztowych, które zostaną wprowadzone do obiegu jesienią 2019 roku.
Celem konkursu jest stworzenie swojego autoportretu i opowiedzenie o sobie. Autoportret ma przedstawiać zarówno cechy fizyczne, jak i pokazywać osobowość osoby sportretowanej. Jakim się jest w środku i na zewnątrz. Zastanawiając się nad istotą autoportretu, trudno nie dojść do wniosku, że jest to jeden z najtrudniejszych tematów zarówno do namalowania, jak i do pokazania.