Misja

Celem Źródełka jest udział w wychowaniu dobrego człowieka, który będzie umiał z każdym dniem bardziej żyć nie tyko z drugimi, ale i dla drugich w duchu chrześcijańskiej miłości!

Wizja

Wizją Centrum Źródełko jest pragnienie takiej współpracy z dziećmi, młodzieżą i Rodzicami, która będzie w codziennym życiu źródłem szacunku, miłości, bezpieczeństwa i radości.

Podczas codziennych zajęć:

Kształtujemy postawy:

 • chrześcijańskiej miłości,
 • odpowiedzialności,
 • poczucia własnej wartości,
 • ciekawość poznawczą,
 • uczestnictwa w kulturze,
 • poszanowania tradycji i kultury własnego narodu.

Zapewniamy:

 • poczucie bezpieczeństwa,
 • troskliwą i rodzinną atmosferę,
 • indywidualne podejście do każdego dziecka,
 • komfortowe warunki edukacji i zabawy,
 • pomoc w odrabianiu lekcji,
 • miejsce wolne od wszelkiej dyskryminacji,
 • współpracę z organizacjami i instytucjami wspierającymi rozwój i wychowanie dziecka.

Uczymy:

 • szacunku dla innych ludzi,
 • uczciwości,
 • wytrwałości,
 • tolerancji,
 • bezpiecznego, zdrowego i higienicznego trybu życia, wolnego od wszelkich nałogów.