13 listopada 2019

Tydzień Wzajemnego Szacunku, Tolerancji i Empatii
Dzień Dobrego Słowa
Dzień Ukraiński