28 maja 2021

40. Rocznica śmierci Kardynała Stefana Wyszyńskiego