Kadra pedagogiczna

  • Kierownik – mgr Urszula Karkocha
  • Wychowawca – mgr Anna Frankiewicz
  • Wolontariusze – (m.in. nauczyciele, studenci, itd.)

Zespół wychowawczy to wykształceni, pełni energii ludzie, obdarzeni dużą wrażliwością i kreatywnością. Najważniejsze dla naszego zespołu jest m.in.

  • spotkanie z drugim człowiekiem,
  • poszanowanie godności,
  • motywacja do działania i rozwoju,
  • umiejętność współdziałania, itd.

Wolontariusze

Głównym mottem działania są słowa św. Jana Pawła II. “Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

Realizując misję Źródełka Wolontariusze biorą udział w wychowaniu dobrego człowieka, który potrafi żyć nie tyko z drugimi, ale i dla drugich!

Najstarsza grupa Wolontariuszy (osoby pracujące, studenci – 5 osób) prowadzi m.in. warsztaty plastyczne, artystyczne, integracyjno – kulturalne, zajęcia sportowe, itd.  W skład grupy Mini Wolontariuszy wchodzą  uczniowie klas uczniowie kl. VII-VIII – obecnie 23 osoby). Ich zadaniem jest pomoc młodszym kolegom w nauce i zabawie. 

Spotkania Wolontariatu odbywają się w każdy I poniedziałek miesiąca o godz. 18.00 (kl. VII – VIII), 19.00 (studenci i osoby pracujące)

DOŁĄCZ DO NASZEGO WOLONTARIATU!