Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży „Źródełko” powstało w roku 2000 z inicjatywy Duszpasterzy Parafii św. Jadwigi. Od początku swoje działania ściśle łączy z pracą wychowawczą Parafii. Celem działań podejmowanych w „Źródełku” jest wspieranie Rodziców w procesie wychowania i opieki nad dziećmi w czasie wolnym od nauki szkolnej poprzez organizowanie i realizowanie różnych form zajęć aktywizujących.

http://lesnica.wroclaw.pl/

https://www.facebook.com/jadwigalesnica