Od początku swojej działalności „Źródełko” ściśle współpracuje z placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządowymi działającymi na terenie Leśnicy. Wspólnie podejmujemy wiele działań na rzecz integracji mieszkańców naszego Osiedla. Działamy wspólnie w Partnerstwie dla Leśnicy i okolic.